ERNIE4 studie

Diagnose van urineweginfecties bij kinderen

In de ERNIE4 studie onderzoeken wij de diagnose van ernstige infecties en urineweginfecties bij kinderen in eerstelijns setting. Deze prospectieve diagnostische studie loopt in 31 huisartsenpraktijken en 2 ziekenhuisdiensten pediatrie onder leiding van Prof. Van den Bruel en Prof. Verbakel en werd gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

We focussen ons op kinderen tussen 3 maanden en 18 jaar met een acute ziekte van maximum 10 dagen. De deelnemende artsen bepalen het C-reactief proteïne (CRP) gehalte in het bloed aan de hand van een vingerprik, met de CRP sneltest (Afinion Analyser). Zo onderzoeken we de diagnostische accuraatheid van een klinische beslisboom (dyspneu, hoge koorts en niet pluis gevoel) in combinatie met de CRP sneltest voor het uitsluiten van ernstige infecties. Daarnaast vragen we een urinestaal aan iedere deelnemer. Hierop onderzoeken we 3 nieuwe sneltesten voor cystitis en pyelonefritis. Ten slotte valideren we bestaande beslisregels voor de diagnose van urineweginfecties en beschrijven we de antibioticaresistentie in deze populatie.

Op deze manier hopen wij de diagnose van ernstige infecties en urineweginfecties in eerstelijns setting verder te verfijnen.

Voor meer informatie, klik hier.