PEPPER trial

Afbouwen van PPIs bij patiënten die chronisch PPIs gebruiken zonder indicatie

PEPPER studie: huisartsen gezocht!

PEPPER staat voor ‘Primary carE PPi dEprescRibing trial’, met als doel het afbouwen van het chronisch gebruik van PPIs indien er geen indicatie meer is.

Protonpompremmers (PPIs) werden in 1989 op de markt gebracht en hebben voor een paradigmaverschuiving gezorgd bij de behandeling van peptische ulcera en gastro-oesofageale refluxziekte (GERD). Artsen en patiënten hebben PPIs, die als doeltreffend en veilig worden beschouwd, snel omarmd, met een gestaag toenemend aantal voorschriften en gebruikers. Voor de behandeling van GERD worden PPIs aanvankelijk gebruikt in een hoge dosis, die vervolgens wordt verlaagd tot een lage onderhoudsdosis voor de langere termijn. Er is echter bezorgdheid in verband met de aanzienlijke impact van PPIs op het budget voor gezondheidszorg, een toenemend aantal risico's en bijwerkingen in verband met chronisch gebruik, en het besef van veelvuldig ongepast gebruik, zowel qua indicatie als qua dosering. In 2015 stond België in de top 5 van Europese landen voor het gebruik van PPIs per capita van de bevolking.

Met deze studie willen we strategiën evalueren die het chronisch gebruik van PPIs kunnen afbouwen indien er geen indicatie meer is om deze te nemen. We streven er naar om 700 patiënten in onze studie te rekruteren, verspreid over een 70 tal huisartspraktijken in België. Deze multicentrische studie is een samenwerking tussen UZ Leuven en 7 academische centra voor huisartsgeneeskunde. 

--> De rekrutering van de huisartsen is reeds afgerond. Indien u graag zou deelnemen, kan u zich op de reservelijst plaatsen. U kan dit doen door het contactformulier op onze website (www.epi-centre.be/pepper) in te vullen.


--> U kan hier een Nederlandstalige samenvatting vinden van het protocol van de PEPPER trial:

Samenvattend Protocol PEPPER studie voor huisartsen.pdf


--> Update november 2022: We wensen de huisartsen op voorhand in te lichten over de PEPPER trial en hebben daarom een navorming georganiseerd over de diagnostiek van maagklachten, het gebruik van maagzuurremmers, de introductie van de PEPPER trial en een korte toelichting over Good Clinical Practice. De opname van de navorming kan u hieronder terug bekijken.

--> Opstartvergadering = site initiation visit op donderdag 27 april van 10-13u te ACHG, Leuven

Programma: Spreker: Prof Jan Tack & Moderator: Florencia Carbone

  • PPIs as treament for gastric complaints
  • Rationale of the PEPPER trial
  • The PEPPER trial
  • Good Clinical Practice (GCP) and study monitoring
  • Investigator site file + study material
  • The eCRF Redcap + test
  • Q&A

--> Voor artsen die reeds deelnemen: alle studiedocumenten kan u hier raadplegen: PEPPER TRIAL studiedocumenten

Indien u wenst deel te nemen aan een studie, dan worden er enkele documenten opgevraagd door het ethisch comité. 

Eén van deze documenten is een certificaat van 'Good Clinicial Practice (GCP)'. Zo'n certificaat kan u bekomen de online training te volgen via volgende link: https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/ich-good-clinical-practice/

Deze training bestaat in verschillende talen, is gratis en duurt slechts 45 minuten. U krijgt onmiddellijk na het afleggen van de kleine test een GCP certificaat dat 3 jaar geldig is.